Programació de la jornada dedicada a la participació estudiantil

PLAÇA CÍVICA

Espai escènic:

11.45 h Pilar casteller, a càrrec de la Colla Castellera Ganàpies

12.15 h Sara Terraza Group (Autònoma Actua – música)

13 h Grup d’iniciació a la dansa contemporània

13.10 h Grup mig de dansa contemporània

13.20 h Marc Codony (Autònoma Actua – dansa)

13.30 h AURA, de la Companyia Yugen

14 h Parlament de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, Sara Moreno. Lliurament dels premis de la IX Edició del Concurs de Fotografies d’Intercanvi.

14 h a 14.40 h Sergi Botswana (Autònoma Actua – música).

15 h Recital de poesia, a càrrec de ProsopopeyArt.

15.15 h Taller i exhibició de Swing UAB.

15.45 h Ball de bastons, a càrrec de la Colla Bastonera de la UAB.

 Fira de serveis i unitats:

Cultura en Viu, Dinamització Comunitària, Fundació Autònoma Solidària, Servei de Llengües i l’Observatori per a la Igualtat.

A l’estand de la Fundació Autònoma Solidària, podreu conèixer els programes de voluntariat que es desenvolupen i participar en l’activitat Recicla Cultura.

A l’estand de Dinamització Comunitària coneixereu la xarxa de delegats/es de grup acadèmic i el teixit associatiu del campus. A més a més, podreu explicar-nos com participeu a la universitat.

A l’estand de l’Observatori per a la Igualtat, trobareu els materials de la campanya Si és tòxic, no és amor! i podreu participar en l’activitat Amb veu de dona, posant a prova el vostre nivell de coneixença sobre les dones que han marcat la literatura i la teoria feminista. També reflexionarem sobre el sexisme a la UAB amb la campanya IUABtat de gènere?, posada en marxa per 4 estudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació, i elaborant un mural col·lectiu amb els vostres pensaments o idees en relació a aquesta temàtica. Veniu i aconseguireu un fantàstic punt de llibre a favor de l’amor lliure i les relacions igualitàries.

A l’estand del Servei de Llengües, trobareu l’activitat Participa a la UAB a través de les llengües. Sabíeu que les llengües són una eina de participació universitària? El Servei de Llengües us proposa vies de participació universitària relacionada amb la diversitat lingüística i l’ús de les llengües a la universitat: el voluntariat lingüístic, el Pla de llengües de la UAB i les activitats lingüístiques i culturals.

Espai d’activitats:

13 h Jocs de taula: Catan, Carcassone, Seven Wonders, a càrrec de CRUAB i X-Wing.

Exposició: Arquitectura al campus, a càrrec del col·lectiu d’estudiants Click.

Presentació del Fancine del col·lectiu d’Estudiants Lo Fantastico.com.

15 h Speed Tandem, a càrrec de Dinamització Comunitària.

Espai gastronòmic:

13 h International Lunch, a càrrec d’AISEC i Dinamització Comunitària.

13 h El millor menjar asiàtic, a càrrec d’OtakUAB i Korean Club.

HOTEL D’ENTITATS

Exposició: Criminologia: Una ciència enfocada a la societat, de l’Associació Interuniversitària de Criminologia.

SALA ANNEXA DE L’HOTEL D’ENTITATS 

Sessió extraordinària del Consell d’Estudiants de la UAB (CEUAB): inici de la modificació del reglament (prèvia convocatòria)

CENTRE DE RECURSOS PER A COL·LECTIUS

Streaming de la Lliga de Debat Universitària, a la sala d’acollida.

Col·lectiu d’estudiants Quidditch, explicació i entrament obert.

Anuncis

Una jornada dedicada a la participació estudiantil a la Universitat

Després del primer debat sobre l’arquitectura de les titulacions i el segon debat dedicat als drets, deures i garanties de l’alumnat, el cicle #debatspublicaXXI es tanca amb una jornada dedicada a la participació estudiantil a la Universitat.

Aquest tercer espai de debat també vol respondre al compromís de l’Equip de Govern d’impulsar la participació estudiantil per a enfortir i potenciar l’alumnat com a subjecte actiu dins de la Universitat. Un compromís que, a més, permet fomentar el desenvolupament de competències participatives entre els i les estudiants. En aquest sentit, és cabdal l’associacionisme, així com la representació i la participació estudiantil més enllà de les aules, però dins de les facultats, i en el conjunt del campus. Per això, el format del tercer #debatspublicaXXI, que se celebrarà el proper 26 d’abril, d’una banda, mostrarà el teixit associatiu i les activitats socials i culturals del campus. D’altra banda, serà l’inici dels debats sobre la modificació del reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEUAB).

Us animem a participar d’un debat imprescindible pel bon funcionament i la bona qualitat de la universitat pública al segle XXI.

Sara Moreno Colom

Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat

Document marc sobre l’arquitectura de les titulacions

Com a resultat del procés participatiu per a definir l’arquitectura de les titulacions a la UAB, l’equip de govern ha elaborat el document marc L’arquitectura de titulacions a la UAB. El document haurà de ser discutit i, si escau, aprovat al pròxim claustre monogràfic sobre l’arquitectura de titulacions del dia 15 de març de 2017.  

Aquest procés, en què han participat tots els col·lectius implicats a la universitat (l’alumnat, el PDI i el PAS), va començar amb la redacció, per part del Vicerectorat de Programació Acadèmica i Qualitat, d’un document informatiu sobre l’arquitectura de les titulacionsEn primer lloc, el document es va presentar en una sèrie de sessions informatives amb els diferents col·lectius durant el mes de novembre. A continuació, es va demanar la col·laboració dels responsables dels centres per tal d’organitzar debats descentralitzats a les diferents facultats i als quals estaven convocats tot els agents implicats: l’alumnat del centre, el PDI i el PAS. Aquests debats, celebrats entre el desembre del 2016 i el febrer del 2017, s’han estructurat en diversos formats: juntes de facultat obertes, debats convocats ex professo o reunions sectorials, i sempre s’ha comptat amb la presència de representants del Vicerectorat.

Un cop finalitzats els debats als centres, es va demanar als seus responsables que fessin arribar al Vicerectorat un document amb les conclusions. El present document marc s’ha elaborat a partir dels documents de conclusions del debat als centres.

 

Les opinions dels participants

Lluís Forcadell, excoordinador del CEUCAT, Eduard Cecília, secretari de l’Òrgan de Coordinació de l’Alumnat i membre del Consell d’Estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i l’Alba Pagès, estudiant de la Facultat de Ciències de l’Educació, van resumir amb una frase les principals conclusions o reflexions que van extreure del debat. Aquí us les deixem:

32941404971_68500b7354_o

Lluís Forcadell -“Si parlem d’igualtat d’oportunitat, tothom ha de poder estudiar a la universitat pública, sense cap tipus de discriminació.” // “La universitat hauria de ser un exemple a seguir en quant a la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.” // ” Els nostres professors, per a fer recerca, han hagut de fer un doctorat, un màster i un grau però, en canvi, no tenen cap tipus de formació en docència. Dediquen el 49% del seu temps a la recerca i el 51% a la docència. Quin sentit té que s’avaluï els docents pel primer criteri i no pel segon?”

32686025100_c5f96fa013_o

Eduard Cecília – “La guia docent és un contracte entre el professorat i l’alumnat.” // “Tots els alumnes haurien de saber, a l’inici del quadrimestre, els horaris que tindran per tal de poder-se organitzar.” // “Tenir dos parcials no és equivalent a tenir una avaluació continuada.” // “Com a persones implicades en la vida universitària, els estudiants tenim el dret de fer tutories, però també el deure d’utilitzar-les.”

32252466213_bbfe5d509c_o

Alba Pagès – “Si s’ensenya a treballar de manera competencial, que s’avaluï de la mateixa manera.”

Quins drets, deures i garanties voldríem tenir?

La segona taula ha abordat la qüestió de “Quins drets, deures i garanties voldríem tenir?”. La sessió ha estat moderada per la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, Sara Moreno, i dinamitzada per tres candidatures que representen els estudiants al Claustre de la UAB: Doctorands pel Claustre, Unió d’Enginyers i Som UAB. Les candidatures de Crida per la UAB i FTI al Claustre han excusat la seva participació.

David Montpeyó, de Doctorands pel Claustre, ha afirmat que per a tenir una universitat pública de qualitat, que és una inversió en la societat, és indispensable que es garanteixin uns drets per a tots els estudiants, com ara el dret a rebre una docència de qualitat i una avaluació objectiva. D’altra banda, els estudiants contrauen el deure de no ser únicament usuaris de la universitat, sinó de ser-ne partícips i d’implicar-se en la seva millora.

Per a Montpeyó, el més important és que hi hagi mecanismes per tal d’aplicar allò que apareix a la normativa. Com a exemple, ha reflexionat sobre la necessitat que els estudiants puguin formar part del procés d’elaboració de les guies docents. Tot i que els estudiants sí que tenen representació a la Junta, Montpeyó explica que les guies s’aproven quan els estudiants no són al campus, al juliol, i la documentació s’entrega sense antelació suficient per a esmenar-les. Per tot això, Montpeyó, en representació de Doctorands pel Claustre, ha proposat elaborar una guia de criteris a la qual s’hauran d’adequar totes les guies docents.

Igualment, també ha volgut posar de manifest l’opacitat dels tribunals de segona correcció i ha demanat la participació mínima d’un estudiant, amb veu però sense vot, per tal de garantir la transparència en aquest tipus de tràmits.

Jordi Farré, de la candidatura Unió d’Enginyers, ha emfatitzat la necessitat que tot l’alumnat tingui dret a realitzar les activitats avaluables independentment de la seva situació, fent referència a estudiants que cursen dos graus, que tenen incompatibilitat laboral o dificultats per motius de salut. D’altra banda, també ha proposat establir un mínim de temps entre els resultats d’un examen i la convocatòria extraordinària. A tall de conclusió, ha afirmat que cal transmetre la importància de la participació dels estudiants per a la millora dels continguts acadèmics i de la universitat.

Finalment, Wasima Cherif, en representació de la candidatura Som UAB, ha reclamat el compliment de determinats drets que considera essencials, com ara el dret a la reavaluació, la reducció del cost de la segona i tercera matrícules —atès que és una forma de limitar l’accés a l’educació superior— i el dret a accedir als manuals obligatoris de les assignatures, perquè en molts casos la biblioteca no disposa que suficients exemplars.

Com a conclusió, la vicerectora Sara Moreno ha tancat el debat fent un resum dels temes més destacats de la sessió i s’ha compromès a tractar-los en els òrgans competents. Així mateix, també s’ha compromès a fer un retorn de les decisions i opinions de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. En concret, s’han assenyalat les següents qüestions:

 • En relació a les enquestes d’avaluació, la Comissió existent està en procés d’avaluar-les per tal que siguin efectives i es busca fer una normativa que reguli el calendari, el contingut, l’eficiència i l’impacte de les enquestes.
 • Pel que fa a les guies docents, la vicerectora s’ha anotat algunes de les propostes sorgides al debat, com ara la relativa a fixar uns criteris homogenis per a l’elaboració de les guies docents.
 • Un altre tema important és la possibilitat d’agafar els materials necessaris de les biblioteques, sense necessitat de comprar-los. Cal que els estudiants facin arribar la manca de materials per les vies que disposen, com ara el CEUAB, les assemblees de facultat, etc.
 • En relació als tribunals de segona convocatòria, cal recollir el calendari de les activitats d’avaluació, fet que lliga amb la necessitat de complir els terminis per a presentar els resultats de l’avaluació.
 • Pel que fa als procediments de queixa, ja s’inclouen en el SIQD, que actualment està en procés de revisió i nova definició.
 • Finalment, també cal garantir l’avaluació continuada, que es tracta d’un assumpte que ja ha sorgit al Claustre per part de Som UAB. El vicerectorat d’Afers Acadèmics hi està treballant al respecte per tal de dur una proposta a la Comissió d’Afers Acadèmics.

 

 

 

 

Quins drets, deures i garanties tenim?

La segona jornada del cicle de debats #debatspublicaXXI, un espai que proposa tres jornades de debat sobre temes que afecten la universitat pública del segle XXI, ha girat al voltant del tema “Drets, deures i garanties dels estudiants”.

La sessió de presentació d’aquest segon debat ha estat a càrrec de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, Sara Moreno. La vicerectora ha posat l’èmfasi en el fet que els estudiants són la raó de ser la universitat i, per això, són subjectes actius de la comunitat universitària juntament amb el PDI i PAS. En aquest sentit, la participació de l’alumnat fa la universitat més sòlida. Sara Moreno ha volgut recordar que el tercer i darrer debat del cicle, el qual se celebrarà el 26 d’abril i tractarà sobre la participació estudiantil en general, encara no té un format definit sinó que està obert a les propostes dels estudiants. El tercer debat finalitzarà amb un monogràfic al Claustre de la Universitat.

A diferència del primer debat del cicle, el segon debat s’ha organitzat en dues taules rodones. A la primera taula s’ha reflexionat sobre “Quins drets, deures i garanties tenim?”.

Lluís Forcadell, excoordinador del Consell de l’Estudiant de les Universitats Catalanes (CEUCAT), ha presentat la Carta de Drets i Deures. Abans de començar la seva intervenció, Forcadell ha repartit notes adhesives entre els assistents i els ha demanat que escriguin un dret i un deure que han de tenir els i les estudiants; a continuació, s’han posat en comú les diferents idees que han sorgit. Seguidament, ha resumit la Carta de Drets i Deures en 10 drets i 10 deures fonamentals que ha exposat detalladament, fent especial èmfasi en el dret d’igualtat d’oportunitats, el dret a una docència de qualitat, el dret a una avaluació objectiva, el dret a la protesta cívica i el dret a la participació activa.

A continuació, ha presentat el Estatuto del Estudiante Universitario, aprovat pel Reial Decret 1791/2010, del 31 de desembre. El Estatuto del Estudiante Universitario destaca la dimensió de l’estudiant com a subjecte actiu del procés formatiu i ofereix un instrument perquè l’alumnat pugui intervenir en el disseny de la política universitària. A més, aquest estatut regula l’orientació, les tutories i les pràctiques externes, alhora que garanteix l’avaluació objectiva.

Després de la intervenció de Lluís Forcadell, Eduard Cecília, secretari de l’Òrgan de Coordinació de l’Alumnat i membre del Consell d’Estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació, ha presentat el Codi de bones pràctiques en la docència i l’estudi a la UAB, elaborat en el marc de l’Acord del Consell de Govern del 10 de desembre del 2014. Aquest document aborda temes com ara el professorat, la planificació de l’ensenyament, el desenvolupament de l’ensenyament i de l’avaluació, l’anàlisi de resultats i el seguiment, la participació comunitària i els estudiants.

Durant la primera taula rodona, els assistents han plantejat dubtes i preguntes als ponents sobre els documents presentats, així com queixes relacionades amb els punts i compromisos que s’esmenten als documents i que actualment s’incompleixen. Per exemple, s’ha expressat la dificultat de combinar les activitats de participació estudiantil amb els horaris acadèmics i els exàmens, perquè els docents sovint no faciliten que les dues activitats es puguin compaginar.

Documents informatius sobre els drets, deures i garanties dels estudiants

Després del primer debat sobre l’arquitectura de les titulacions, el cicle  #debatspúblicaXXI us proposa abordar el tema dels “Drets, deures i garanties”. Aquest segon debat, d’una banda, vol donar a conèixer i discutir les normatives que actualment regulen els drets i els deures de l’alumnat  universitari: des de l’Estatut de l’Estudiant Universitari o la proposta d’una Carta de Drets i Deures a nivell català fins els Estatuts de la UAB (articles 149  i 150), el Codi de Bones Pràctiques en la Docència i l’Estudi a la UAB o el document de Principis i Valors a la UAB. I, d’altra banda, proposa debatre les propostes sobre la qüestió dels “Drets, deures i garanties” entre totes les candidatures d’estudiants amb representació al Claustre de la UAB.

Per això, el format d’aquest segon debat que se celebrarà el 22 de febrer inclourà dues taules rodones: a les 11 h la taula sobre “Quins drets, deures i garanties tenim?” i a les 12:30 h la taula sobre “Quins drets, deures i garanties voldríem tenir?”

Us animem a participar d’un debat imprescindible pel bon funcionament i la bona qualitat de la Universitat Pública al segle XXI.

Per a participar heu d’omplir aquest formulari.

Relatories i conclusions dels cinc grups de treball

El dia del #debat1, a banda de la presentació del tema de debat, es van organitzar cinc grups de treball diferents, cadascun amb un dinamitzador i un relator, per tal de discutir cinc temes clau que tenen relació amb l’arquitectura de les titulacions.

El programa va ser el següent:

imatge-programa

Cada grup de treball va elaborar una relatoria en què exposava la discussió i les conclusions extretes. Les conclusions es van presentar a la sessió plenària de tancament de la jornada de debat. A continuació podeu trobar els documents de les relatories:

 1. Grup de treball: Accés i taxes a la universitat
 2. Grup de Treball: Estructura Acadèmica
 3. Grup de treball: Funció social de la universitat
 4. Grup de treball: Qualitat docent i Ocupabilitat.
 5. Grup de treball: Internacionalització

 

Document informatiu sobre les taxes universitàries a Europa

El dia del #debat1, la vicerectora va fer referència al document National Student Fee and Suport Systems in European Higher Education – 2015/2016, elaborat per la Comissió Europea, en què s’analitza la situació relativa a les quotes universitàries als 28 països membres de la Unió Europea, així com a Bòsnia i Hercegovina, Suïssa, Islàndia,  Liechtenstein, Montenegro, Macedònia, Noruega, Sèrbia i Turquia.

Aquest informe anual mostra el funcionament del sistema de quotes i sistemes d’ajuda universitària, com ara les beques per a les universitats europees. A més de donar una visió comparada de les quotes i beques durant l’any 2015/2016, també inclou informació relativa als diferents sistemes que utilitzen els països.

L’informe se centra en les quotes i beques a les universitats públiques durant el primer cicle d’estudis superiors (nivell de grau o Bachelor) i durant el segon cicle (nivell de Màster).

Les opinions dels estudiants

Els participants van resumir amb una frase les conclusions que van extreure de la jornada del primer debat. Aquí podeu llegir les opinions d’alguns estudiants:

Laura_Gisbert

Laura Gisbert – Debat Funció Social de la Universitat: “Hem arribat a la conclusió que la funció social de la universitat hauria de ser justament dotar d’eines professionals els estudiants per a vincular-los amb l’àmbit laboral, però sempre des d’una perspectiva crítica perquè ens permeti transformar la realitat de fora.”

Èric_Bermúdez

Èric Bermúdez – Debat Accés i Taxes: “Crec que és una iniciativa que feia falta. Abans els estudiants estàvem en una situació en què no se’ns escoltava. Això era bastant contradictori perquè justament el personal majoritari a la universitat som els estudiants. Crec que un cicle com aquest era molt necessari per a compartir opinions i arribar a conclusions entre tots.”

Carla_Ymbern

Carla Ymbern – Debat Funció Social de la Universitat: “En el debat sobre Funció Social hem pogut raonar sobre la universitat com un espai on realment s’ha de respondre a les necessitats de la societat i no tant a les necessitats del mercat. Potser les estructures de les titulacions i dels estudis no han de respondre exclusivament a la necessitat de trobar feina en sortir de la universitat, sinó al criteri de què puc fer de cara a la societat.”

Jordi_Galaso

Jordi Galaso – Debat Funció Social de la Universitat: “Aquesta iniciativa és quelcom molt necessari que feia temps que es demanava. Del debat en què he participat en particular, n’extrec que les necessitats i els punts de vista de les facultats són molt més diferents del que pensava, fet que és molt enriquidor. També entenc que, tot i que algunes facultats necessiten un 3+2 o un model similar, d’altres necessiten tornar a fer passos enrere enlloc de fer passos endavant.”

Anna_Melèndez

Anna Meléndez – Debat Internacionalització: “Com a conclusió del debat en què he participat em quedaria amb la idea que el 3+2 pot millorar la internacionalització. I en general, sobre l’arquitectura de les titulacions per a convertir-les en un model de 3+2, crec que la conseqüència principal serà la desaparició d’algunes titulacions.”

Jordi_Cervantes

Jordi Cervantes – Debat Estructura Acadèmica: “Trobo que aquest cicle de debats és una iniciativa molt bona per a poder englobar el conjunt d’opinions dels estudiants. Crec que aquest tipus d’iniciatives s’haurien de seguir impulsant encara més si volem crear una universitat que sigui crítica.”

Andrea_Lega

Andrea Lega – Debat Qualitat Docent i Ocupabilitat: “La iniciativa m’ha agradat molt, ja que aquests espais de debat permeten conèixer les opinions del estudiants. El debat en què he participat m’ha semblat molt interessant perquè m’ha fet reflexionar sobre punts que mai no m’havia plantejat. També hem vist que el problema de 3+2 o 4+1 és més de fons que no de forma.”