Què és #debatspúblicaXXI?

El cicle #debatspúblicaXXI proposa tres espais de debat a tot l’alumnat de la UAB sobre qüestions clau de la universitat pública al segle XXI. Es tracta d’una proposta que s’emmarca dins les línies de treball obertes actualment. Aquestes línies, d’una banda, parteixen de la promoció de l’alumnat com a subjecte actiu de la comunitat universitària juntament al PDI i al PAS i, de l’altra, es basen en la necessitat de garantir l’accés a la informació i promoure espais de reflexió sobre temes rellevants per a la Universitat. Els i les estudiants són agents protagonistes de les activitats i dinàmiques universitàries, tant en el procés d’aprenentatge com en el de governança de la institució. En aquest sentit, amb aquest cicle es volen vehicular propostes i inquietuds del moviment estudiantil.

El primer debat previst és sobre l’arquitectura de les titulacions. Des de l’equip de govern, s’ha programat un conjunt de sessions informatives sobre aquesta qüestió amb els diferents col·lectius de la Universitat. Aquestes sessions s’entenen com el pas previ al debat descentralitzat a les Facultats i, finalment, la celebració d’un Claustre extraordinari. En aquest context, es proposa iniciar el cicle #debatspúblicaXXI amb una jornada específica per l’alumnat sobre l’arquitectura de les titulacions. El cicle inclourà dos debats més: un que versarà sobre els drets, deures i garanties de l’alumnat universitari i, seguidament, un sobre la participació estudiantil a la UAB.

Sara Moreno Colom

Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat

Anuncis