Les opinions dels estudiants

Els participants van resumir amb una frase les conclusions que van extreure de la jornada del primer debat. Aquí podeu llegir les opinions d’alguns estudiants:

Laura_Gisbert

Laura Gisbert – Debat Funció Social de la Universitat: “Hem arribat a la conclusió que la funció social de la universitat hauria de ser justament dotar d’eines professionals els estudiants per a vincular-los amb l’àmbit laboral, però sempre des d’una perspectiva crítica perquè ens permeti transformar la realitat de fora.”

Èric_Bermúdez

Èric Bermúdez – Debat Accés i Taxes: “Crec que és una iniciativa que feia falta. Abans els estudiants estàvem en una situació en què no se’ns escoltava. Això era bastant contradictori perquè justament el personal majoritari a la universitat som els estudiants. Crec que un cicle com aquest era molt necessari per a compartir opinions i arribar a conclusions entre tots.”

Carla_Ymbern

Carla Ymbern – Debat Funció Social de la Universitat: “En el debat sobre Funció Social hem pogut raonar sobre la universitat com un espai on realment s’ha de respondre a les necessitats de la societat i no tant a les necessitats del mercat. Potser les estructures de les titulacions i dels estudis no han de respondre exclusivament a la necessitat de trobar feina en sortir de la universitat, sinó al criteri de què puc fer de cara a la societat.”

Jordi_Galaso

Jordi Galaso – Debat Funció Social de la Universitat: “Aquesta iniciativa és quelcom molt necessari que feia temps que es demanava. Del debat en què he participat en particular, n’extrec que les necessitats i els punts de vista de les facultats són molt més diferents del que pensava, fet que és molt enriquidor. També entenc que, tot i que algunes facultats necessiten un 3+2 o un model similar, d’altres necessiten tornar a fer passos enrere enlloc de fer passos endavant.”

Anna_Melèndez

Anna Meléndez – Debat Internacionalització: “Com a conclusió del debat en què he participat em quedaria amb la idea que el 3+2 pot millorar la internacionalització. I en general, sobre l’arquitectura de les titulacions per a convertir-les en un model de 3+2, crec que la conseqüència principal serà la desaparició d’algunes titulacions.”

Jordi_Cervantes

Jordi Cervantes – Debat Estructura Acadèmica: “Trobo que aquest cicle de debats és una iniciativa molt bona per a poder englobar el conjunt d’opinions dels estudiants. Crec que aquest tipus d’iniciatives s’haurien de seguir impulsant encara més si volem crear una universitat que sigui crítica.”

Andrea_Lega

Andrea Lega – Debat Qualitat Docent i Ocupabilitat: “La iniciativa m’ha agradat molt, ja que aquests espais de debat permeten conèixer les opinions del estudiants. El debat en què he participat m’ha semblat molt interessant perquè m’ha fet reflexionar sobre punts que mai no m’havia plantejat. També hem vist que el problema de 3+2 o 4+1 és més de fons que no de forma.”

Anuncis