Quins drets, deures i garanties tenim?

La segona jornada del cicle de debats #debatspublicaXXI, un espai que proposa tres jornades de debat sobre temes que afecten la universitat pública del segle XXI, ha girat al voltant del tema “Drets, deures i garanties dels estudiants”.

La sessió de presentació d’aquest segon debat ha estat a càrrec de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, Sara Moreno. La vicerectora ha posat l’èmfasi en el fet que els estudiants són la raó de ser la universitat i, per això, són subjectes actius de la comunitat universitària juntament amb el PDI i PAS. En aquest sentit, la participació de l’alumnat fa la universitat més sòlida. Sara Moreno ha volgut recordar que el tercer i darrer debat del cicle, el qual se celebrarà el 26 d’abril i tractarà sobre la participació estudiantil en general, encara no té un format definit sinó que està obert a les propostes dels estudiants. El tercer debat finalitzarà amb un monogràfic al Claustre de la Universitat.

A diferència del primer debat del cicle, el segon debat s’ha organitzat en dues taules rodones. A la primera taula s’ha reflexionat sobre “Quins drets, deures i garanties tenim?”.

Lluís Forcadell, excoordinador del Consell de l’Estudiant de les Universitats Catalanes (CEUCAT), ha presentat la Carta de Drets i Deures. Abans de començar la seva intervenció, Forcadell ha repartit notes adhesives entre els assistents i els ha demanat que escriguin un dret i un deure que han de tenir els i les estudiants; a continuació, s’han posat en comú les diferents idees que han sorgit. Seguidament, ha resumit la Carta de Drets i Deures en 10 drets i 10 deures fonamentals que ha exposat detalladament, fent especial èmfasi en el dret d’igualtat d’oportunitats, el dret a una docència de qualitat, el dret a una avaluació objectiva, el dret a la protesta cívica i el dret a la participació activa.

A continuació, ha presentat el Estatuto del Estudiante Universitario, aprovat pel Reial Decret 1791/2010, del 31 de desembre. El Estatuto del Estudiante Universitario destaca la dimensió de l’estudiant com a subjecte actiu del procés formatiu i ofereix un instrument perquè l’alumnat pugui intervenir en el disseny de la política universitària. A més, aquest estatut regula l’orientació, les tutories i les pràctiques externes, alhora que garanteix l’avaluació objectiva.

Després de la intervenció de Lluís Forcadell, Eduard Cecília, secretari de l’Òrgan de Coordinació de l’Alumnat i membre del Consell d’Estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació, ha presentat el Codi de bones pràctiques en la docència i l’estudi a la UAB, elaborat en el marc de l’Acord del Consell de Govern del 10 de desembre del 2014. Aquest document aborda temes com ara el professorat, la planificació de l’ensenyament, el desenvolupament de l’ensenyament i de l’avaluació, l’anàlisi de resultats i el seguiment, la participació comunitària i els estudiants.

Durant la primera taula rodona, els assistents han plantejat dubtes i preguntes als ponents sobre els documents presentats, així com queixes relacionades amb els punts i compromisos que s’esmenten als documents i que actualment s’incompleixen. Per exemple, s’ha expressat la dificultat de combinar les activitats de participació estudiantil amb els horaris acadèmics i els exàmens, perquè els docents sovint no faciliten que les dues activitats es puguin compaginar.

Anuncis