Quins drets, deures i garanties voldríem tenir?

La segona taula ha abordat la qüestió de “Quins drets, deures i garanties voldríem tenir?”. La sessió ha estat moderada per la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, Sara Moreno, i dinamitzada per tres candidatures que representen els estudiants al Claustre de la UAB: Doctorands pel Claustre, Unió d’Enginyers i Som UAB. Les candidatures de Crida per la UAB i FTI al Claustre han excusat la seva participació.

David Montpeyó, de Doctorands pel Claustre, ha afirmat que per a tenir una universitat pública de qualitat, que és una inversió en la societat, és indispensable que es garanteixin uns drets per a tots els estudiants, com ara el dret a rebre una docència de qualitat i una avaluació objectiva. D’altra banda, els estudiants contrauen el deure de no ser únicament usuaris de la universitat, sinó de ser-ne partícips i d’implicar-se en la seva millora.

Per a Montpeyó, el més important és que hi hagi mecanismes per tal d’aplicar allò que apareix a la normativa. Com a exemple, ha reflexionat sobre la necessitat que els estudiants puguin formar part del procés d’elaboració de les guies docents. Tot i que els estudiants sí que tenen representació a la Junta, Montpeyó explica que les guies s’aproven quan els estudiants no són al campus, al juliol, i la documentació s’entrega sense antelació suficient per a esmenar-les. Per tot això, Montpeyó, en representació de Doctorands pel Claustre, ha proposat elaborar una guia de criteris a la qual s’hauran d’adequar totes les guies docents.

Igualment, també ha volgut posar de manifest l’opacitat dels tribunals de segona correcció i ha demanat la participació mínima d’un estudiant, amb veu però sense vot, per tal de garantir la transparència en aquest tipus de tràmits.

Jordi Farré, de la candidatura Unió d’Enginyers, ha emfatitzat la necessitat que tot l’alumnat tingui dret a realitzar les activitats avaluables independentment de la seva situació, fent referència a estudiants que cursen dos graus, que tenen incompatibilitat laboral o dificultats per motius de salut. D’altra banda, també ha proposat establir un mínim de temps entre els resultats d’un examen i la convocatòria extraordinària. A tall de conclusió, ha afirmat que cal transmetre la importància de la participació dels estudiants per a la millora dels continguts acadèmics i de la universitat.

Finalment, Wasima Cherif, en representació de la candidatura Som UAB, ha reclamat el compliment de determinats drets que considera essencials, com ara el dret a la reavaluació, la reducció del cost de la segona i tercera matrícules —atès que és una forma de limitar l’accés a l’educació superior— i el dret a accedir als manuals obligatoris de les assignatures, perquè en molts casos la biblioteca no disposa que suficients exemplars.

Com a conclusió, la vicerectora Sara Moreno ha tancat el debat fent un resum dels temes més destacats de la sessió i s’ha compromès a tractar-los en els òrgans competents. Així mateix, també s’ha compromès a fer un retorn de les decisions i opinions de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. En concret, s’han assenyalat les següents qüestions:

  • En relació a les enquestes d’avaluació, la Comissió existent està en procés d’avaluar-les per tal que siguin efectives i es busca fer una normativa que reguli el calendari, el contingut, l’eficiència i l’impacte de les enquestes.
  • Pel que fa a les guies docents, la vicerectora s’ha anotat algunes de les propostes sorgides al debat, com ara la relativa a fixar uns criteris homogenis per a l’elaboració de les guies docents.
  • Un altre tema important és la possibilitat d’agafar els materials necessaris de les biblioteques, sense necessitat de comprar-los. Cal que els estudiants facin arribar la manca de materials per les vies que disposen, com ara el CEUAB, les assemblees de facultat, etc.
  • En relació als tribunals de segona convocatòria, cal recollir el calendari de les activitats d’avaluació, fet que lliga amb la necessitat de complir els terminis per a presentar els resultats de l’avaluació.
  • Pel que fa als procediments de queixa, ja s’inclouen en el SIQD, que actualment està en procés de revisió i nova definició.
  • Finalment, també cal garantir l’avaluació continuada, que es tracta d’un assumpte que ja ha sorgit al Claustre per part de Som UAB. El vicerectorat d’Afers Acadèmics hi està treballant al respecte per tal de dur una proposta a la Comissió d’Afers Acadèmics.

 

 

 

 

Anuncis