Conclusions de la primera fase del #debat1

La primera fase del #debat1 ha conclòs amb l’exposició de les conclusions de les 5 taules de treball que s’han organitzat.

La taula sobre l’accés i les taxes a la universitat ha exposat diferents objectius a llarg termini: repensar el sistema de pagament universitari, atès que la UAB és de les universitats que pitjor fracciona les taxes universitàries; caminar cap a la gratuïtat de la universitat; equiparar els preus entre els graus i els màsters; per últim, potenciar els màsters públics. Aquestes mesures s’han plantejat sota la premissa de garantir la igualtat perquè tothom pugui tenir accés a estudis superiors i de qualitat.

La següent ponència ha girat al voltant de l’estructura acadèmica, en què s’ha defensat que un model com el 3+2 suposa una mercantilització de la universitat i ha puntualitzat la idea que el problema no rau tant a l’estructura acadèmica, sinó a la base del sistema educatiu a tots els nivells. Igualment, s’ha remarcat la necessitat que tots els estudis de grau fomentin el pensament crític.

IMG_3679.JPG

Acte de cloenda del #debat1

El grup de treball sobre la funció social de la universitat ha afirmat que la funció social és un aspecte transversal en tots els àmbits universitaris, ja que condiciona els continguts acadèmics, l’estructura i l’arquitectura de les titulacions. Aquesta taula de debat també ha remarcat la necessitat que la universitat fomenti l’esperit crític i la importància que la universitat s’allunyi el màxim possible de la lògica de mercat perquè no hagi de respondre a les necessitats del mercat laboral.

Respecte la qualitat docent i la ocupabilitat, el grup de treball ha focalitzat el debat en la rellevància que tenen les enquestes universitàries alhora de valorar l’opinió dels estudiants respecte les assignatures i el professorat. També s’ha comentat la necessitat de revisar la normativa de pràctiques curriculars i extracurriculars per tal d’equiparar-ne les condicions a totes les universitats catalanes. El fet que moltes de les pràctiques no siguin remunerades també ha estat un punt destacat a les conclusions, ja que això comporta que algunes persones no hi puguin accedir perquè no poden permetre’s fer pràctiques no remunerades.

Finalment, l’última exposició ha girat al voltant de la internacionalització  dels estudis. La taula de treball ha comentat la situació acadèmica d’altres països europeus en què l’arquitectura de les titulacions és molt més flexible que aquí i es poden trobar tant graus de 180 ETCS com de 240 ETCS. També s’ha debatut sobre si s’haurien d’obrir els graus a l’anglès o bé s’haurien de mantenir en català i castellà. En relació amb els programes de mobilitat, s’ha exposat que un model de 3+2 facilitaria la convalidació internacional i, encara que reduiria els anys en què es podria fer, obriria la possibilitat de fer un intercanvi durant el màster.

Després d’aquest plenari, el debat es trasllada a les assemblees de facultats, on es tractarà la temàtica de manera més específica per a cada titulació.

Moltes gràcies a tots i totes per participa-hi!

Si voleu veure i escoltar la segona part del debat, podeu fer-ho en aquest enllaç.

Anuncis

Presentació del #debat1

Ja hem donat el tret de sortida del cicle #debatspublicaXXI: un espai que proposa tres jornades de debat sobre temes que afecten la universitat pública del segle XXI. Es tracta d’un espai obert a tota la comunitat universitària per tal de donar veu als estudiants i socialitzar el temes principals de la universitat.

IMG_3416.JPG

Sessió de presentació del #debat1

A la presentació del #debat1 sobre l’arquitectura de les titulacions, s’ha abordat l’estat de la qüestió a Catalunya, Espanya i a la resta de països europeus i s’ha presentat el document informatiu elaborat per l’equip de govern. En primer lloc, la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, Sara Moreno, ha exposat la necessitat d’obrir un espai de debat com aquest i la importància que els estudiants, com a subjectes actius de la universitat, participin en la construcció de la UAB. Seguidament, la rectora, Marga Arboix, ha exposat com es configurarien les noves titulacions de 180 ETCS (3 anys) i en què es diferenciarien dels graus de 240 ETCS (4 anys). Segons Arboix, “qualsevol carrera de 180 ETCS no tindrà les mateixes competències que una de 240 ETCS”.

Seguidament, el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, Josep Ros, ha explicat quin serà el funcionament del procés de debat i ha instat els degans a traslladar el debat a les diferents facultats per tal que el màxim nombre d’estudiants hi participi. Igualment, també ha puntualitzat que el sistema educatiu hauria de ser flexible per als estudiants i que dins de cada àmbit acadèmic pot haver-hi necessitats diferents que poden articular la titulació d’una manera o d’una altra.

Finalment, l’última ponència ha anat a càrrec d’una representant de la Comissió Tècnica del Referèndum sobre el 3+2, Mar Ampurdanès, que ha explicat com ha evolucionat el debat entorn l’arquitectura de les titulacions des de l’aprovació de la nova normativa i la lluita del col·lectiu estudiantil per participar en el procés de decisió i debat.

Després de la presentació, el debat s’ha descentralitzat en 5 taules de treball diferents en què s’han tractat diversos temes: l’accés i taxes a la universitat, l’estructura acadèmica, la funció social de la universitat, la qualitat docent i l’ocupabilitat i la internacionalització de la universitat. Com ha afirmat la rectora, el #debat1 s’ha de centrar en com ha de ser l’arquitectura de les titulacions i en quina tipologia d’ensenyament volen els estudiants.

Si voleu veure i escoltar la primera part del debat, podeu fer-ho en aquest enllaç.

 

 

Arrenca el #debat1

Avui arrenca el primer debat del cicle #debatspúblicaXXI. La jornada girarà al voltant de l’arquitectura de les titulacions, un tema molt important per a tota la comunitat estudiantil de la universitat. A partir de les 11 h començaran els 5 debats descentralitzats en diferents espais del campus.

Podreu seguir tot el debat a través del Twitter (@comunitatuab) i el Facebook (@comunitatuab). Si voleu participar-hi, encara sou a temps de fer la inscripció.

Imatge-Programa.jpg

 

 

Presentació de #debatspúblicaXXI a elDirectori de Col·lectius

Avui la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, Sara Moreno, ha presentat el cicle #debatspúblicaXXI al Directori de Col·lectius de la UAB.

Només queda una setmana per al #debat1 sobre l’arquitectura de les titulacions. Us recordem que podeu consultar el document informatiu per tal de participar al debat amb el tota la informació relativa a l’estat de la qüestió a Catalunya, Espanya i a altres països europeus i al procés de debat que l’Equip de Govern proposa a tota la comunitat universitària.

Feu la inscripció i participeu al debat! Construïm la UAB entre tots i totes!

 

Què és #debatspúblicaXXI?

El cicle #debatspúblicaXXI proposa tres espais de debat a tot l’alumnat de la UAB sobre qüestions clau de la universitat pública al segle XXI. Es tracta d’una proposta que s’emmarca dins les línies de treball obertes actualment. Aquestes línies, d’una banda, parteixen de la promoció de l’alumnat com a subjecte actiu de la comunitat universitària juntament al PDI i al PAS i, de l’altra, es basen en la necessitat de garantir l’accés a la informació i promoure espais de reflexió sobre temes rellevants per a la Universitat. Els i les estudiants són agents protagonistes de les activitats i dinàmiques universitàries, tant en el procés d’aprenentatge com en el de governança de la institució. En aquest sentit, amb aquest cicle es volen vehicular propostes i inquietuds del moviment estudiantil.

El primer debat previst és sobre l’arquitectura de les titulacions. Des de l’equip de govern, s’ha programat un conjunt de sessions informatives sobre aquesta qüestió amb els diferents col·lectius de la Universitat. Aquestes sessions s’entenen com el pas previ al debat descentralitzat a les Facultats i, finalment, la celebració d’un Claustre extraordinari. En aquest context, es proposa iniciar el cicle #debatspúblicaXXI amb una jornada específica per l’alumnat sobre l’arquitectura de les titulacions. El cicle inclourà dos debats més: un que versarà sobre els drets, deures i garanties de l’alumnat universitari i, seguidament, un sobre la participació estudiantil a la UAB.

Sara Moreno Colom

Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat

Document informatiu sobre l’arquitectura de les titulacions

El cicle #debatspúblicaXXI s’inicia amb un debat sobre l’arquitectura de les titulacions (4+1, 3+1+1, 3+2) el dimecres 30 de novembre a les 10 h a la Sala Cinema de la UAB. El format previst per la jornada és una presentació inicial, seguida de tres grups de treball i, finalment, una sessió plenària de resum i conclusions. A la presentació inicial assistirà la rectora, juntament amb el vicerector de Programació Acadèmica i la vicerectora d’Alumnat i Oupabilitat, així com alguns dels representants dels i les estudiants.

Podeu accedir al document informatiu que ha preparat l’Equip de Govern per a tots els col·lectius de la Universitat. En aquest document adjunt trobareu informació relativa al procés de debat que es proposa a tota la comunitat universitària, l’estat de la qüestió a Catalunya i Espanya o informació sobre l’arquitectura de les titulacions a altres països europeus. L’objectiu és que tingueu la documentació necessària per tal d’abordar el debat amb tota la informació possible.

Feu la inscripció i participeu-hi!